Moneta okolicznościowa z okolicznościowym napisem 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Moneta okolicznościowa z okolicznościowym napisem 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 22 maja 2018 roku planowana moneta 5 złotowa z nakładem 38 424 000 sztuk.